Methoden

Energetisch therapie & Reiki

Energetisch therapie en Reiki behandelingen zijn therapievormen waarbij middels handoplegging het zelfhelend vermogen van het lichaam wordt hersteld door blokkades in de energiebanen van het lichaam op te sporen en op te heffen. Onderzoek wijst uit dat het lichaam in staat is bijna 80% van alle ziektes zelf effectief te bestrijden, middels dit zelf herstellend vermogen.

De behandeling stelt u in staat negatieve gedachten over u zelf, uw omgeving en negatieve spanningen/emoties los te laten. Hierdoor wordt u rustig en kunt u zich opnieuw leren te ontspannen waardoor het herstelproces en het zelfhelend vermogen van het lichaam wordt bevorderd. Doordat klachten verminderen krijgt u opnieuw de energie om de problemen in uw leven het hoofd te bieden.
De behandeling wordt afgestemd op wat u op dat moment nodig heeft en fysiek/mentaal aan kunt. Het aantal behandelingen en de duur van het herstelproces is hiervan afhankelijk.

Coaching

Coaching maakt u bewust van de onbewuste patronen, belemmerende overtuigingen die u geneigd bent telkens opnieuw te herhalen en emoties die als gevolg daarvan ontstaan. Hierdoor loopt u in het dagelijks leven vast, omdat u uw problemen niet op succesvolle wijze het hoofd weet te bieden.

Coaching helpt u inzien hoe u uw problemen geneigd bent aan te pakken en welk effect dit heeft. Alternatieven worden gezocht om uw problemen aan te pakken. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de kwaliteiten die u reeds in huis heeft en strategieën die u in vergelijkbare situaties reeds effectief heeft ingezet. Waar nodig zullen nieuwe gedragsalternatieven worden aangereikt en aangeleerd.

NLP

NLP gaat er vanuit dat u over competenties beschikt die u in andere situaties reeds heeft toegepast, maar nu u een probleem hebt u zich niet bewust bent van deze vermogens.
NLP helpt u uw persoonlijke kwaliteiten opnieuw te ontdekken en u leert nieuwe strategieën om deze in probleemsituaties in te zetten.

Mindfulness

Periodiek geef ik een training mindfulness. Veel mensen ervaren een hoge werkdruk, privé- en financiële problemen. Hierdoor kunnen zij onvoldoende afstand nemen om te zien wat nodig is om deze problemen op te lossen. Piekeren, slecht slapen, dagdromen, verminderd concentratievermogen zijn o.a. klachten die hieruit voortvloeien.

De training mindfulness leert u uw concentratievermogen te verbeteren. De technieken in de training leren u uw aandacht opnieuw te sturen. Piekeren en een slechte nachtrust behoren vervolgens tot verleden tijd. Hierdoor houdt u meer energie over en bent u beter in staat zich te richten op die acties die nodig zijn om uw problemen daadwerkelijk op te lossen.

Quantum Touch

Quantum Touch is een behandelmethode waarbij middels handoplegging of door middel van lichte druk vanuit de vingertoppen van de behandelaar pijnklachten van diverse aard kunnen worden verminderd of zelfs opgeheven. Hiertoe worden verstoringen in de energiebanen van uw lichaam aangepakt en opgelost.

Regenisis Touch

Is een krachtige healing methode die middels energieoverdracht inwerkt op DNA niveau (genen en cellen). Het is een methode die is ontwikkeld door Robert Rasmusson. In zijn methode wordt gebruik gemaakt van zogenaamde Blue Dot Energy die zieke- en beschadigde cellen in staat stelt zich te vernieuwen tot gezonde cellen. Deze methode kan onder andere worden gebruikt bij chronische ziekten en ernstige psychische problemen.